Garanti

Garanti på din brændeovn eller pejseindsats

RAIS yder 5 års garanti på alle brændeovne og pejseindsatser, hvoraf garantiperioden er gældende fra produktet bliver leveret. Dog tilbyder RAIS at forlænge garantien fra 5 til 8 år ved at registrere din ovn i formularen herunder. Der er desuden 5 års brud- og revnegaranti på et naturmateriale som fedtsten.

GARANTIEN DÆKKER:

 • Dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning og produktion
 • Dokumenterede materialefejl

GARANTIEN DÆKKER IKKE:

 • Dør- og glaspakninger
 • Keramisk glas
 • Fyrrumsbeklædning
 • Overfladens udseende eller naturstenenes tekstur
 • De rustfri ståloverfladers udseende og farveforandringer
 • Udvidelseslyde
 • Elektriske dele

GARANTIEN BORTFALDER HVIS:

 • Der er sket skader på grund af overfyring
 • Der er sket skader på grund af ydre påvirkninger
 • Der er brugt uegnede brændselstyper
 • Lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter ikke er overholdt
 • Der er påført ovnen uautoriserede ændringer
 • Service og pleje af ovnen ikke er foretaget

KONTAKT DIN FORHANDLER VED SKADESTILFÆLDE

Ved en skade på din brændeovn eller pejseindsats, bedes du kontakte den forhandler, hvor produktet er købt. I tilfælde af krav på garanti afgør RAIS måden, hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professionel udførelse.

Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EU-retslige love/bestemmelser i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS.

Forlæng din garanti fra 5 til 8 år

Forlæng garantien på din brændeovn/pejseindsats fra 5 til 8 år ved at registrere din ovn herunder. Registrer ovnen inden for seks måneder fra købsdatoen og gem din kvittering. Dine personlige informationer bliver behandlet i henhold til personoplysningsloven. Felter markeret med * skal udfyldes.

Fill out my online form.
dk
no
se
en
fr
fr