Garanti

Garanti på din braskamin eller spisinsats

RAIS ger 5 års garanti på alla braskaminer och spisinsatser, och garantiperioden startar från det att produkten levereras. RAIS erbjuder även möjlighet att förlänga garantin från 5 till 8 år genom att registrera din kamin via formuläret nedan. Det är dessutom 5 års garanti mot brott och repor på naturmaterial som täljsten.

GARANTIN OMFATTAR:

 • Dokumenterade funktionsfel på grund av felaktig förbearbetning och produktion
 • Dokumenterade materialfel

GARANTIN OMFATTAR INTE:

 • Dörr- och glaspackningar
 • Keramiskt glas
 • Invändig beklädnad
 • Ytans utseende eller naturstenarnas textur
 • De rostfria stålytornas utseende och färgförändringar
 • Expansionsljud
 • Elektriska delar

GARANTIN GÄLLER INTE OM:

 • Skadan beror på överdriven eldning
 • Skadan beror på yttre påverkan
 • Olämpliga typer av bränsle har använts
 • Juridiska eller rekommenderade installationsföreskrifter inte har efterlevts
 • Det har gjorts icke fackmässiga ändringar av kaminen
 • Service och underhåll av kaminen inte har genomförts

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE VID SKADOR

Vid skador på din braskamin eller spisinsats ombeds du att kontakta den återförsäljare där produkten är inköpt. Vid garantikrav avgör RAIS hur skadan ska åtgärdas. Vid reparation säkerställer vi ett professionellt utförande.

Vid garantikrav på efterlevererade eller reparerade delar hänvisas till nationella/EU-rättsliga lagar/bestämmelser i förbindelse med förnyade garantiperioder.

De vid var tid gällande garantibestämmelserna kan fås via RAIS.

Förläng garantin från fem till åtta år

RAIS erbjuder även möjlighet att förlänga garantin från 5 till 8 år om du registrerar din kamin på vår hemsida inom 6 månader från inköpsdatumet. Formuläret för registrering av kaminen finns under Garanti. Skanna QR-koden och registrera din produkt i formuläret på hemsidan.

Fill out my online form.
dk
no
se
en
fr
fr