Garanti

Garanti på din RAIS spis

RAIS ger 5 års garanti på alla braskaminmodeller, och även här gäller garantiperioden från och med installationsdatumet. Dessutom erbjuder
RAIS dig att förlänga garantin på din braskamin från 5 till 8 år genom att registrera den nedan.

Garanti
RAIS ger 5 års garanti på alla modeller och perioden börjar på installationsdagen. Innan dess har vi lagt mycket arbete i våra kontrollprocesser som inkluderar materialkvalité, bearbetning och
produktsäkerhet.

Garantin omfattar inte slitdelar:

 • Luck- och glaspackningar
 • Keramiskt glas
 • Brännkammarklädsel
 • Ytans utseende eller naturstenens struktur
 • Det rostfria stålets ytas utseende och färgförändringar
 • Utvidgningsljud
 • Elektriska delar

Garantin bortfaller om:

 • Det har inträffat skador på grund övereldning
 • Det inträffat skador på grund av yttre påverkningar.
 • Det har använts olämpliga bränsletyper
 • Lagliga eller rekommenderade installationsföreskrifter har inte följts
 • Man har självt gjort ändringar på kaminen
 • Service och underhåll av kaminen har inte utförts

Vid skador kontakta din återförsäljare.

Vid garantianspråk bestämmer vi hur skadan kommer att åtgärdas.

Vid reparation ser vi till att utförandet är professionellt.

För garantier på efterlevererade eller reparerade delar hänvisar vi till nationella och EU-rättsliga lagar och bestämmelser om förnyade garantiperioder.

Du kan alltid få gällande garantivillkor hos RAIS.

Förläng garantin från fem till åtta år

Förläng garantin på din braskamin/spisinsats från fem till åtta år genom att registrera din kamin nedan. Registrera kaminen inom sex månader från inköpsdatumet och spara kvittot. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Fält markerade med * får inte lämnas tomma.

Fill out my online form.
dk
no
se
en
fr
fr