Garanti

Garanti på din RAIS komfyr

RAIS 5 års garanti på alle vedovnmodeller, hvor garantiperioden også er gjeldende fra installasjonsdatoen. Men RAIS tilbyr deg å forlenge
garantien på vedovnen fra 5 til 8 år ved å registrere den nedenfor. 

Garanti
RAIS gir 5 års garanti på alle modeller. Garantiperioden løper
fra installasjonsdagen. Vi har lagt mye arbeid i kontrollprosessene våre.
Disse omfatter kvaliteten på materialer, forarbeid og produktets sikkerhet.

Garantien dekker ikke slitasjedeler:

 • Dør- og glasspakninger
 • Keramisk glass
 • Fyrromsbekledning
 • Overflatens utseende eller natursteinenes struktur
 • De rustfrie ståloverflatenes utseende
 • og fargeforandringer
 • Utvidelseslyder
 • Elektriske deler

Garantier bortfaller hvis:

 • Det skjer skader som følge av overfyring
 • Det skjer skader på grunn av ytre påvirkninger
 • Det brukes egnede brenselstyper
 • Lovmessige eller anbefalte installasjonsforskrifter ikke er overholdt
 • Man selv har utført endringer på ovnen
 • Service og vedlikehold av ovnen ikke er foretatt

Ved skade må du kontakte forhandleren.

I tilfelle garantikrav avgjør vi hvordan
skaden skal utbedres.

Ved reparasjon sørger vi for profesjonell
utførelse.

For garantier på etterleverte eller reparerte deler henviser vi til nasjonale og EU-rettslige lover og bestemmelser om fornyede garantiperioder.

Du kan alltid få de gjeldende
garantibestemmelsene hos RAIS.

Forleng garantien fra 5 til 8 år

Forleng garantien på din vedovn/peisinnsats fra 5 til 8 år ved å registrere ovnen nedenfor. Registrer ovnen innen seks måneder fra kjøpsdatoen og ta vare på kvitteringen. Dine personlige opplysninger blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. Felt markert med * skal fylles ut.

Fill out my online form.
dk
no
se
en
fr
fr