Garanti

Garanti på din vedovn eller peisinnsats

RAIS gir 5 års garanti på alle ovner og peisinnsatser, hvorav garantiperioden gjelder fra det tidspunktet produktet er levert. RAIS tilbyr imidlertid å utvide garantien fra 5 til 8 år ved å registrere ovnen i skjemaet nedenfor. Det er i tillegg 5 års brudd- og sprekkgaranti på et naturmateriale som kleberstein.

GARANTIEN DEKKER:

 • Dokumenterte funksjonsfeil på grunn av feil forarbeid og produksjon
 • Dokumenterte materialfeil

GARANTIEN DEKKER IKKE:

 • Dør- og glasspakninger
 • Keramisk glass
 • Fyrromskledning
 • Overflatens utseende eller teksturen på natursteinene
 • Utseende og fargeendringer på overflatene i rustfritt stål
 • Ekspansjonslyder
 • Elektriske deler

GARANTIEN BORTFALLER HVIS:

 • Skader har oppstått på grunn av overfyring
 • Skader har oppstått på grunn av ytre påvirkninger
 • Det er brukt uegnet brensel
 • Lovmessige eller anbefalte installasjonsforskrifter er ikke overholdt
 • Det er gjort uautoriserte endringer på ovnen
 • Service og pleie av ovnen er ikke utført

KONTAKT DIN FORHANDLER VED TILFELLE AV SKADE

Ved skade på vedovn eller peisinnsats, vennligst kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. I tilfelle et garantikrav vil RAIS avgjøre måten skaden skal repareres på. Ved reparasjon sørger vi for profesjonell utførelse.

Ved garantikrav på etter-leverte eller reparerte deler henvises det til nasjonale/EU-rettslige lover/forskrifter i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gjeldende garantibestemmelsene kan rekvireres fra RAIS.

Forleng garantien fra 5 til 8 år

RAIS tilbyr imidlertid å forlenge garantien fra 5 til 8 år dersom du registrerer ovnen din på nettsiden vår innen seks måneder fra kjøpsdatoen. Skjemaet for registrering av ovnen er under garanti. Skann QR-koden og registrer produktet i skjemaet på nettsiden.

Fill out my online form.
dk
no
se
en
fr
fr